Kumppanuusohjelman säännöt & ehdot

Tämä sopimus on tehty seuraavien osapuolten välillä:

Kotikasino.com ja kumppani ("Affiliate/Kumppani").

Kumppani on suorittanut rekisteröitymisen ja takaa, että kaikki tilin tiedot ovat tarkkoja ja ajan tasalla, Nämä ehdot hyväksyttyään Kumppani voi aloittaa Kotikasino.com -sivuston markkinoinnin ja on oikeutettu kuukausittaiseen kumppanuusprovisioon (Affiliate Commission) niin kauan kuin Kumppani noudattaa kaikkia ehtoja.

Kotikasino.comista ja Kumppanista käytetään jäljempänä nimitystä ”Osapuoli”, ja yhdessä nimitystä ”Osapuolet”.

 1. Yhteistyö
  1. Kotikasino.com toimii online-peliverkon pääkumppanina käyttäen domainia Kotikasino.com ("Sivusto") pelipalvelujen markkinointiin.
  2. Peliverkostoa pyörittää Elec Games Ltd, Malta Org No. C44158, Maltan lain mukaan rekisteröity osakeyhtiö, jonka pääkonttorin osoite on Vaults 13 – 15 Valletta Waterfront, FRN 1913 Malta (josta jäljempänä käytetään nimitystä "Elec Games". Peliverkosto käyttää myös muiden lisensoitujen pelioperaattoreiden palveluja.
  3. Elec Games tarjoaa pelipalveluja Kotikasino.comin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, mutta ei ole tämän sopimuksen osapuoli. Elec Games ei ole missään vastuusuhteessa Kumppaniin.
  4. Osapuolet haluavat ryhtyä yhteistyöhön, jossa Kumppani markkinoi pelipalveluja sivustolla ja värvää asiakkaita (pelaajia).
  5. Kumppanilla on oikeus kuukausittaiseen provisioon asiakkaiden kasinossa suorittamien toimien tuomasta nettotuotosta seuraavan prosenttijakautumataulukon mukaisesti:
  6. Nettotuotto kuukaudessa (EUR) Kumppanin %
   €0 - €10 000 25%
   €10 000 - €30 000 30%
   €30 000 - €50 000 35%
   €50 000 + 40%
  7. Esimerkki: Jos nettotuotto/kk on €40 000, provisio lasketaan seuraavasti: (€10 000 x 25 %) + (€20 000 x 30 %) + (€10 000 x 35 %) = €2 500 + €6 000 + €3 500 = €12 000.
 2. Kumppanin provisio ja kulut
  1. Kumppanille maksetaan nettotuoton prosenttijakaumataulukkoon perustuva kuukausittainen provisio. Vähintään kolmen (3) Kumppaniin liittyvän pelaajan on pitänyt pelata oikeita rahapelejä, jotta Kumppanilla olisi oikeutta mihinkään provisioon kyseiseltä kuukaudelta. Jos Kumppani on saanut Kotikasino.comin bannerin näkyviin aktiivisella sivustolla, pelaajien minimäärää ei edellytetä.
  2. Nettotuotto on Kumppaniin liittyvien asiakkaiden tuottama kokonaistuotto laskettuna alla esitetyllä tavalla ja vähennettynä kohtien 2.5 – 2.7 mukaisilla jaetuilla kuluilla.
  3. "Taloa" vastaan pelatuista Casino-peleistä ja vastaavista peleistä saadut tuotot lasketaan asetettuina vedonlyöntipanoksina vähennettyinä maksetuilla voitoilla.
  4. Kaikki pelisivuston kautta maksetut markkinointikustannukset (mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta bonukset, lojaalisuuspisteiden kustannukset, jackpotit ja kompensaatiot) vähennetään tuotosta nettotuottoa laskettaessa. Kaikki muista Kumppanin markkinointitoimista johtuneet kustannukset jäävät Kumppanin vastuulle.
  5. Pelipalveluille suoritetut maksut sekä Kumppanin ja asiakkaiden aiheuttamat takaisinmaksukustannukset (luottokorttipetos) vähennetään tuotosta. Maksutapojen aiheuttamat kustannukset vaihtelevat, ja ne eritellään alla. Kustannus voi muuttua milloin tahansa. Kumppanilta ei veloiteta nostomaksuja. Kuitenkin jokaisesta nostosta voidaan periä maksu tilinomistajalta.
  6. Maksutapa Kulu (%)
   VISA 5.00%
   Mastercard 5.00%
   Skrill (Moneybookers) 5.00%
   Neteller 5.00%
   Paysafecard 10.00%
   Pankkisiirto Ei maksua
   P2P-siirrot, voucherit Ei maksua
  7. Kaikki tulevaisuuden peliverot tai muut Kotikasino.comilta perittävät, pelaamiseen liittyvät maksut vähennetään tuotosta.
 3. Seuranta
  1. Kotikasino.com ilmoittaa URL-osoitteen ja kirjautumiskoodin Kumppanille, ja kaikki asiakkaat, jotka kirjautuvat sivustolle joko URL-osoitetta tai koodia käyttäen, merkitään Kumppanille.
  2. Kumppanille ei anneta pääsyä asiakkaiden henkilötietoihin, mutta Kumppanille annetaan luettelo kaikista Kumppanille merkityistä käyttäjänimistä sijainteineen (kaupunki ja maa).
  3. Kotikasino.com antaa web-liittymän, jolla Kumppani voi seurata asiakkaidensa pelaamista. Kotikasino.com voi oman harkintansa mukaan valita joko kaikista asiakkaistaan kertyneen tiedon näyttämisen ja/tai tietojen purkamisen asiakkaittain. Kumppanille annetaan kuukausittainen maksuraportti.
 4. Maksaminen
  1. Kotikasino.com maksaa komission (kalenteri) kuukausittain Kumppanin tilille, normaalisti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kalenterikuukauden päättymistä. Kumppani voi pyytää nostoja tältä tililtä.
  2. Jos Kumppanille on syntynyt kuukauden aikana nettotappio markkinointikulujen tai maksukulujen ja luottokorttimaksujen takaisinmaksujen vuoksi, nettotappio siirretään seuraavalle kuukaudelle.
  3. Kumppani myöntää, että maksamalla provision kumppanuustilille Kotikasino.com on tehnyt sitovan suorituksen ja täyttänyt velvoitteensa Kumppania kohtaan ja kaikkia Kumppaniin millä tahansa tavalla liittyviä henkilöitä/yrityksiä kohtaan.
  4. Kumppanin varmistakoon omalla vastuullaan sen, että vain valtuutetut henkilöt pääsevät käyttämään ja hallinnoimaan kumppanuustiliä. Kotikasino.com ei vastaa millään tavoin kumppanuustilillä luvattomasti tapahtuneista tilitapahtumista. Kumppani vastaa yksin kaikista tililtä tehdyistä nostoista.
  5. Kumppani yksin vastaa siitä, että tuotoista ilmoitetaan ja verot (mikäli niitä peritään) maksetaan paikallisille viranomaisille.
  6. Minimi Komissiomaksu on 100€. Komissio joka ylittää 100€ maksetaan Kumppanin pelitilille. Komissiot jotka alittavat 100€ rajan, lisätään seuraavan kuukauden maksuun.
 5. Yleiset ehdot
  1. Kumppani kantaa täyden vastuun Kotikasino.comia kohtaan kaikista työntekijöidensä tai ulkopuolisten sopimuskumppaneidensa suorittamista toimenpiteistä.
  2. Osapuolet myöntävät, että aika ajoin, johtuen laitteistovioista tai toimitushäiriöistä, tämän sopimuksen mukaiset palvelut voivat tilapäisesti häiriintyä. Osapuolet myöntävät ja sopivat, etteivät Kotikasino.com, Elec Games tai Kumppani eikä kukaan niiden jäsenistä, osakkaista, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä tai edustajista joudu vastuuseen mistään erityisistä, epäsuorista, seuraamuksellisista, rangaistuksiin johtavista tai esimerkinomaisista vahingoista eivätkä voittojen tai säästöjen menetyksistä näiden tilapäisten häiriöiden yhteydessä. Osapuolet myöntävät myös, että Kotikasino.comin kyky suoriutua tämän sopimuksen mukaisista velvoitteistaan riippuu viranomaisten luvista millä tahansa oikeustoimialueella, jolta käsin Elec Games voi valita toimivansa. Kotikasino.comia tai Elec Gamesia ei voida asettaa vastuuseen minkäänlaisista vahingoista, jotka voivat johtua lainsäädännön tai virallisten määräysten muutoksista tai Elec Gamesin päätöksestä tarjota tai olla tarjoamatta palvelua tietyissä maissa.
  3. Kumppani ymmärtää ja hyväksyy sen, että Kotikasino.comin kyky tarjota pelipalveluja riippuu joissain tapauksissa ulkopuolisista alihankkijoista. Kotikasino.com ei vastaa millään tavoin siitä, ettei sen onnistu täyttää tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan johtuen tällaisista alihankkijoista tai ulkopuolisten kanssa tehtyjen sopimusten purkautumisesta.
  4. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa tämän sopimuksen toteuttamisen epäonnistumisesta sellaisten syiden vuoksi, jotka ovat niiden kohtuullisen hallinnan ulottumattomissa.
  5. Kumppani ja Kotikasino.com tekevät aina läheistä yhteistyötä kummankin eduksi tehtäessä pelitoiminnoista kummallekin osapuolelle menestystä tuottavaa toimintaa.
  6. Kumppani on korvausvelvollinen ja tunnustaa Kotikasino.comin syyttömyyden, mikäli artiklan 6.1 sääntöjä vastaan rikotaan.
  7. Kotikasino.com pidättää oikeuden muuttaa ehtoja & sääntöjä kaikilta osin.
 6. Oikeudet ja velvollisuudet
  1. Kumppani markkinoi pelipalveluja ja on velvollinen tekemään niin voimassa olevia lakeja noudattaen ja tavalla, jolla kummankin osapuolen goodwill-arvo tai Kotikasino.com ja/ tai sen liikekumppaneiden tavaramerkkien loukkaamattomuus suojataan eikä niitä saateta vaaraan. Kumppanin markkinointi ei saa loukata kenenkään ulkopuolisen yksityisyyttä eikä julkista kuvaa eikä sisältää mitään herjaavaa, säädytöntä, sopimatonta eikä muuten laitonta materiaalia. Kotikasino.com pidättää oikeuden kieltää mitkä tahansa markkinointiponnistelut syystä riippumatta omasta harkinnastaan.
  2. Kaikkien sivustoa markkinoivien, verkoston osina toimivien kumppaneiden kannattavuuden suojelemiseksi Kumppanin velvollisuus on noudattaa verkoston sääntöjä, samoin siltä osin mitä markkinointitoimia asiakkaille voidaan tarjota. Verkoston säännöt ovat tämän sopimuksen osa, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa. Koska verkoston säännöt voivat aika ajoin muuttua, on tärkeää, ettei Kumppani tee pitkäaikaisia markkinointisitoumuksia yksittäisille asiakkaille ilmoittamatta näille, että niihin pitää tulevaisuudessa ehkä tehdä muutoksia verkoston sääntöjen päivittämisen vuoksi.
  3. Pelipalvelut tarjotaan normaalisti euroissa (€), mutta niitä voidaan silloin tällöin tarjota muissa valuutoissa. Sellaisessa tapauksessa nettotuotto muutetaan euroiksi kirjanpitotarkoituksessa.
  4. Kaikki sivustolle kirjautuvat henkilöt ("asiakkaat") pysyvät Kotikasino.comin omaisuutena tämän sopimuksen voimassaoloajan ja pysyvät sellaisina tämän sopimuksen päättymiseen saakka.
  5. Tähän sopimukseen sovelletaan Maltan lakia, ja kaikki osapuolten väliset riidat pitää ratkaista ensi sijassa hyvässä uskossa. Jos tämä ei onnistu, riidan ratkaisevat hyvässä uskossa osapuolet ja välittäjä, joka on osapuolten nimittämä lakimies. Jos tämä ei onnistu, riidan ratkaisee sovittelulla Maltan sovittelukeskus (Malta Arbitration Centre).
  6. Tämän sopimuksen voimassaolo alkaa alle merkittynä päivänä ja pysyy voimassa rajoittamattoman ajan, ellei jompikumpi osapuoli pura sitä. Sopimuksen voi purkaa kumpi tahansa osapuoli milloin tahansa kahta (3) kuukautta aiemmin toiselle osapuolelle tekemällään kirjallisella ilmoituksella.
  7. Kotikasino.com pidättää oikeuden purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain ilmoittamatta, mikäli pelitoiminta lopetetaan.
  8. Jos tämä sopimus puretaan, Kumppani saa edelleen rajoittamattoman ajan niiltä asiakastileiltä kertyviä provisioita, jotka se on ohjannut sivustolle.
  9. Jos sopimuksen purkautuminen johtuu sen ehtoja vastaan rikkomisesta tai jos Kumppanin voidaan katsoa rikkoneen sopimuksen henkeä vastaan purkautumisen jälkeen, tai jos kuukausiprovisio on alle 100 € (tai vastaavan määrän muissa valuutoissa) kolmen (3) peräkkäisen kuukauden ajan kahdentoista (12) kuukauden toiminnan jälkeen, Kumppanilla ei ole enää oikeutta ansaita mitään provisiota.
  10. Kumppani tietää ja hyväksyy sen, että Kotikasino.com on riippuvainen peliverkoston kautta tehdystä sopimuksesta, ja jos tämä sopimus purkautuu mistä tahansa syystä, Kotikasino.comilla ei ole velvollisuutta maksaa Kumppanille mitään provisiota, joka ei ole jo erääntynyt.
  11. Kummankin osapuolen pitää käsitellä kaikkia asiakastietoja kansainvälisten standardien ja lainvoimaisten määräysten mukaisesti.
  12. Kumpikin osapuoli tuntee kaikki sivustolla ilmoitetut ehdot ja henkilötietojen suojausmääräykset ja käsittelee kaikkia asiakastietoja niitä noudattaen.